Styret i Hovinbakken Vel

Styret består av Styreleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.


Styrets medlemmer 2023/2024 er:

    
                                                                       

Styreleder:                        Dan Dahle, HB 37         

Styremedlem/Nestleder:   Sigrid Vesteng, HB 59

Styremedlem/kasserer:     Lars Heen, HB 56

Styremedlem:                    Ingrid Foss, HB 65

 Varamedlem:                     Shukran Darisiro, HB 50

Styrets medlemmer blir valgt på Årsmøte som avholdes medio mars/april.
Se forøvrig velets vedtekter.

Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Nyeste kommentarer