Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Aktuelle saker fra Garasjesameiet

Skattemeldingen 2023 - Andel fellesgjeld

Dokumentasjonen for andel fellesgjeld ligger nå under fanen Årsmøtedokumenter. Her vil du da finne dokumentasjon for flere år tilbake.


Styret

Nye fjernkontroller til garasjeportene

Vi har fått noen spørsmål om nye fjernkontroller til portene. Portspesialisten på Sørumsand (samme firma som utfører servicen på portene) selger også fjernkontroller. Ved å følge denne linken: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/liftmaster-tx4unif/ så kommer du til fjernkontrollen som erstatter den originale. Dette er den nye versjonen av den fjernkontrollen som ble levert sammen med portene. Programmering er meget enkelt, følger med skriv. Styret kan også bistå med programmering hvis ønskelig. Bare ta kontakt.

Oppdatering av medlemsinformasjon

Garasjesameiet er til enhver tid avhengig av å ha riktig informasjon om medlemmene. Vi har derfor laget et enkelt elektronisk skjema som kan sendes inn til oss for å oppdatere denne informasjonen.

Skjemaet finner du her: Medlemsinformasjon  eller du kan scanne QR-koden 

Bruk av strøm i garasjene

Styret i sameiet ønsker med denne informasjonen å klargjøre noen praktiske saker i forbindelse med bruk av strøm i garasjene.

Elektriske biler og ladbare hybridbiler

Styret vil presisere at stikkontaktene i garasjene ikke er dimensjonert for lading av elbiler og ladbare hybrider. Det er derfor ikke tillatt å bruke kontaktene til dette formålet. Det er innstallert forberedelse for Easee ladebokser i alle garasjer. Alle som skal lade en av nevnte biltyper må kjøpe slik ladeboks. Se mer informasjon under menypunktet "Lading av elbil".

Motor- og kupevarmer

Det er  beregnet et maksimalt forbruk over tid pr. garasjeenhet på ca. 1300W. Det vil si at det i de fleste tilfeller kun kan brukes motorvarmer og IKKE kupevarmer, eller motsatt (kun kupevarmer) hvis kupevarmeren har en effekt på 1300W eller mindre. Tidligere hadde vi en strømmåler pr. enhet, nå har vi kun èn på hele garasjeanlegget. Dette gjør at vi sparer store summer i abonnemenstavgift. Strømmen er inkludert i den månedlige prisen, og er regnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk de siste år.

Elektriske garasjeporter

Ved problemer med de elektriske garasjeportene ber vi om det tas kontakt med styret i Garasjesameiet på garasje@hovinbakkenvel.com . Vi vil så ta en vurdering på om vi må kontakte servicepersonell eller om det er noe som vi selv kan ordne.