Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Årsmøtedokumenter

Innkalling årsmøte og årsberetning for 2022 er sendt ut til alle. Den er også tilgjengelig her.


Årsberetning 2022 - Møtedato 12/4 2023


Her ligger årsberetninger for tidligere år:


Årsberetning 2021 - Møtedato 21/4 2022


Årsberetning 2020- Møtedato 24/6 2021


Årsberetning 2019- Møtedato 9/6 2020


Årsberetning2018 - Møtedato 6/3 2019


Årsberetning2017 - Møtedato 21/3 2018


Årsberetning2016 - Møtedato 29/3 2017


Årsberetning2015 - Møtedato 30/3 2016


Årsberetning2014 - Møtedato 24/3 2015


Årsberetning 2013 - Møtedato 25/3 2014


Årsberetning2012 - Møtedato 20/3 2013


Årsberetning2011 - Møtedato 15/3 2012

Årsmøteinnkallinger

Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokoller:


Protokoll årsmøte 2023 - møtedato 12/4 2023


Protokoll årsmøte 2022 - møtedato 21/4 2022


Protokoll årsmøte 2021 - møtedato 24/6 2021


Protokoll årsmøte 2020 - møtedato 9/6 2020


Protokoll årsmøte 2019 - møtedato 6/3 2019


Protokoll årsmøte 2018 - møtedato 21/3 2018


Protokoll årsmøte 2017 - møtedato 29/3 2017


Protokoll årsmøte 2016 - møtedato 30/3 2016

Tidligere årsregnskap

Her er detaljert regnskap for tidligere år hvor dette ikke ligger i selve årsberetningen


Årsregnskap 2017


Årsregnskap 2016


Årsregnskap 2015