Årsmøtedokumenter

Innkallinger - Årsmøter

INNKALLING - Årsmøte 2017, avholdt 21/3-2018.

INNKALLING - Årsmøte 2015, avholdt 30/3-2016.

INNKALLING - Årsmøte 2014, avholdt 24/3-2015.

INNKALLING - Årsmøte 2013, avholdt 25/3-2014.

INNKALLING - Årsmøte 2012, avholdt 20/3-2013

INNKALLING - Årsmøte 2011, avholdt 15/3-2012

Protokoller - Årsmøter

PROTOKOLL - Årsmøte 2018 , avholdt 6/3 2019

PROTOKOLL - Årsmøte 2017, avholdt 21/3-2018.

PROTOKOLL - Årsmøte 2015, avholdt 30/3-2016

PROTOKOLL - Årsmøte 2014, avholdt 24/3-2015.

PROTOKOLL - Årsmøte 2013, avholdt 25/3-2014.  

PROTOKOLL -  Årsmøte 2012, avholdt 20/3-2013.

PROTOKOLL - Årsmøte 2011, avholdt 15/3-2012.

Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Nyeste kommentarer