Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Hjemmesiden til Hovinbakken Garasjesameie

Velkommen til Hovinbakken Garasjesameie


Garasjesameiet ble opprettet i sin nåværende form i 2008.

Sameiet er nå organisatorisk helt uavhengig av Hovinbakken Vel, men medlemmene våre er medlem begge steder. Sameiet består av 52 av boenhetene i Hovinbakken.

Opprinnelig ble sameiet opprettet som en kommitè under Hovinbakken Vel i forbindelse med bygging av fellesgarasjer i 1984 - 1985. Garasjesameiet er opprettet for å ivareta de felles interresser eierne av fellesgarasjene har, at så vel vedlikehold som økonomiske forpliktelser overfor tredjepart blir ivaretatt på en forsvarlig måte for alle.


Det opprinnelige garasjeanlegget, som ble bygget i 1984-1985, ble revet i 2011. Det ble da bygget et nytt og mer tidsriktig anlegg, som stod ferdig i 2013. Anlegget består av 5 bygg med totalt 52 garasjer i rekke. Hver boenhet har egen separat garasje i anlegget. Alle garasjene har elektrisk port og er klargjort for lading av elbil.
 

All aktuell informasjon rundt drift av garasjene finner du i avsnittet "Aktuellt"

Informasjon om lading av elbil og ladbar hybrid finner du også i avsnittet "Aktuellt"