Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Styret i Garasjesameiet

Styret 

Styret består av Styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.


Styrets medlemmer 2022/23 er:

Styreleder:    

Styremedlem/
kasserer:

Styremedlem:

Varamedlem:

Stein Erik Østlie, HB 27

Ingrid Tveter, HB 42

Nils Storødegård, HB 49

Brede Andreassen, HB 63

E-postadresse: garasje@hovinbakkenvel.com

Styrets sammenseting blir valgt på Årsmøte som avholdes medio mars/april.