Hovinbakken Vel og Garasjesameie

Lading av elektriske biler

Lading av elbiler og plug-in hybridbiler

På denne siden vil du finne alt som vedrører lading av ladbare kjøretøyer i garasjeanlegget i Hovinbakken. Det presiseres at stikkontaktene i garasjene ikke er dimensjonert for lading av elbiler og ladbare hybrider. Det er derfor ikke tillatt å bruke kontaktene til dette formålet. Det er innstallert forberedelse for Easee ladebokser i alle garasjer. Alle som skal lade en av nevnte biltyper må kjøpe slik ladeboks. Når ladeboks er montert blir det da fakturert lading etter forbruk. Systemet fordeler selv effekt til de som lader samtidig. Maks ladeeffekt er 32A, minimum er 5A (hvis alle lader samtidig).

Fakturering lading og gjeldende ladepris

Dette gjelder for de som lader med Easee ladestasjon:

Pris pr kWt gjeldende fra 1/10 2023: 1,30 kr

Fakturering av lading med ladestasjon gjøres sammen med felleskostnadene. Det vil si at det ikke kommer noen /separat faktura på lading. Det er ingen abonnementsavgift. Lading faktureres månedlig, fra den 1. til og med den siste i hver måned. De som har oppgitt e-post til sameiet vil kunne få faktura som e-faktura eller pdf-faktura på e-post. Når vi gjør det på denne måten så har styret bedre kontroll på faktureringen, og vi kan lettere følge opp ev. manglende innbetaling.

Bestilling av ladeboks

For å kunne lade elbil eller ladbar hybrid forutsettes det at det monteres en ladeboks/lader/veggboks (kjært barn har mange navn) i stedet for "dummyboksen" som er montert i garasjene. Lenken under forklarer nærmere hvordan ladeboks bestilles og hvordan den aktiveres når den er montert. Ta kontakt med styret når den er bestillt slik at vi kan få registrert den riktig i systemet.


Ta kontakt med styret ved behov for å bestille lader. Vår tidligere leverandør har fusjonert med et annet firma og vår avtale gjelder ikke lengre, slik at lader må bestilles/kjøpes et annet sted.


Ladekonto/Easee konto

Etter at lader er montert er det mulig å følge lading via Easee appen på en smarttelefon. Dette fordrer at det er laget en brukerkonto hos Easee. Denne gir også mulighet til å følge eget forbruk, skille lading på flere biler (fordrer bruk av RFID-brikke), starte og stoppe lading (krever RFID brikke). Det er ikke et krav at man må ha en slik brukerkonto, det er ment for de som ønsker å følge med eller å ha utvidede funksjoner.


Hvordan aktivere ladekontoen? . Link til nettside for å opprette ladekonto finner du her: Easee Cloud