Styret i Hovinbakken Vel

Styret 2022/2023Styret består av Styreleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styrets medlemmer 2022/2023 er:    
                                                                       


Styreleder:                        Dan Dahle, HB 37         
Styremedlem/Nestleder:   Lars Heen, HB 56
Styremedlem/Kasserer:     Øyvind Hansen, HB 45
Styremedlem:                    Ingrid Foss, HB 65
     
Varamedlem:                     Christine Johansen, HB 38


Styrets medlemmer blir valgt på Årsmøte som avholdes medio mars/april.
Se forøvrig velets vedtekter.

Nyeste kommentarer